Szolgáltatások

Szakmailag megalapozott színvonalas szolgáltatás ügyfeleink elégedettségéért!
 

Küldetésünk a villamos biztonságtechnika szolgálatában partnereink igényeit megbízhatóan, az előírásoknak megfelelően kielégíteni és megrendelőink elégedettségét elérni.

Cégünk az ország teljes területén vállalja épületek, létesítmények időszakos és átadás előtti villamos biztonsági felülvizsgálatait, igény szerint a helyszínen történő dokumentálással.

Annak érdekében, hogy partnereink számára szakmailag megalapozott árajánlatot tudjunk készíteni nagyobb projektek esetén helyszíni bejárást tartunk, amelyet természetesen díjmentesen végzünk.

Ajánlatainkat igény szerint mérőpont darabszámra vetített kalkulációval, vagy a költségek egyértelmű követhetősége érdekében egy összegben adjuk meg.

Engedje meg, hogy segítségképpen magyarázattal szolgáljunk a mérőpont szerinti és az egy összegű árkalkuláció közötti alapvető különbségre:

A mérések darabszámát az adott felülvizsgálat előtt nem lehet pontosan megállapítani, hiszen az előző felülvizsgálat óta eltelt idő alatt a villamos hálózat átalakításra kerülhetett, újabb berendezéseket telepíthettek, így nem garantálható a korábbi jegyzőkönyvekben rögzített mérési darabszám és azzal kalkulált vállalási ár sem.
Egy összegű árajánlat esetén viszont nem befolyásolja a mérési darabszám a vállalási árat.

Megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező felülvizsgálók kisebb felülvizsgálatok esetén helyszíni bejárás nélkül, nagyobb munkák esetén helyszíni bejárást követően, kellő megbízhatósággal tudják meghatározni akár a várható mérőpont darabszámot, akár az egy összegű vállalási árat a ráfordított munkaidő, valamint az egyéb felmerülő költségek függvényében.

Fentiek tükrében ajánlatainkat a megrendelőink igényei szerint alapvetően úgy állítjuk össze, hogy azok tartalmazzák a felülvizsgálatok munkadíján túlmenően a helyszínre történő többszöri kiszállást, a minősítő iratok elkészítését 2 példányban és a minősítő iratokban rögzített feltárt hiányosságok kijavítását követő utóellenőrzések lebonyolítását is.

Véleményünk szerint megközelítésünkkel a megrendelő számára egyértelmű, jól átlátható ajánlat készül, amelynek következtében a döntéshozatal is egyszerűbbé válik.

A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok valamennyi területére vonatkozóan munkatársaink rendelkeznek a szükséges képesítésekkel, beleértve a robbanásveszélyes környezetet is.

A felülvizsgálatok, mérések elvégzéséhez a legmodernebb, évenként akkreditált laboratóriummal kalibráltatott műszerparkkal rendelkezünk.

   
Villamos biztonságtechnikai szolgáltatásaink:
 

- Villamos biztonsági felülvizsgálat ipari, kommunális és egészségügyi létesítményekben
A helyszíni felülvizsgálat és műszeres mérések után a minősítő irat az MSZ HD 60364 számú szabványsorozat előírásai szerint készül.
A villamos biztonsági felülvizsgálatot a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet (Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat) kötelezően írja elő. 
A minősítő iratok érvényessége ipari létesítmények, munkahelyek és jelentős villamos berendezés esetén 3 év.


- Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Az épületek, építmények villámvédelmének szabványossági felülvizsgálatát a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (új OTSZ) Országos Tűzvédelmi Szabályzat szabályozza. Új létesítésű épületek esetében az épület villámvédelmét MSZ EN 62305 szabvány szerint kell megtervezni, kivitelezni és felülvizsgálni.

A régebbi létesítésű működési engedéllyel rendelkező létesítmények felülvizsgálata során, a létesítéskor érvényben lévő szabványt, rendeletet (pl. MSZ 274 szabványsorozat, 9/2008 ÖTM rendelet, 2/2002 BM rendelet) kell figyelembe venni, az alapján kell felülvizsgálni és minősíteni. Nem alkalmazható rá a MSZ EN 62305 szabvány! 

- EVSE elektromos autótöltő villamos biztonsági felülvizsgálata 

EVSE autótöltők üzembe helyezés előtti, vagy időszakos villamos biztonsági felülvizsgálata 

- Napelem PV rendszerek üzembehelyezés előtti felülvizsgálata 

MSZ EN 62446 "Hálózatra kapcsolt fotó villamos rendszerek. Rendszerdokumentáció, üzembe helyezési vizsgálatok és az ellenőrzés minimális követelményei"

MSZ HD 60364-6:2017 "Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés"


- Kábelszigetelés ellenállásmérés
A helyszíni mérés után a mérési jegyzőkönyv az MSZ 13207:2020 sz. szabvány valamint az MSZ 4852/1977 sz. szabvány előírásai szerint készül.
A kábelszigetelés ellenállásmérést DC 50-5000V vizsgáló feszültséggel tudjuk végezni.

- Robbanásbiztos berendezések felülvizsgálata
Az erősáramú villamos berendezések felülvizsgálata robbanásveszélyes térségekben az MSZ EN 60079 szabványsorozat előírásai alapján és a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (új OTSZ) Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint történik.

- Kéziszerszámok évenkénti időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata
A használat közben kézben tartott, illetve hálózatra kapcsolt állapotban könnyen áthelyezhető villamos készülékek kéziszerszámnak minősülnek.
A helyszíni ellenőrzés és műszeres mérések után a minősítő irat az  MSZ HD 60364 szabványsorozat, az MSZ 4851 sz. szabványsorozat és az MSZ 4852/1977 sz. szabvány előírásai szerint készül.
A kéziszerszámok évenkénti szerelői ellenőrzését a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet írja elő.

- Hegesztőkészülékek időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata
A helyszíni felülvizsgálat és műszeres mérések után a minősítő irat az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364 számú szabványsorozat, a Hegesztési Biztonsági Szabályzat, az MSZ 4851 sz. szabványsorozat és az MSZ 4852/1977 sz. szabvány előírásai szerint készül. A hegesztő berendezés vizsgálatát követően a készülék védőgázas pisztolyát AC 2500V, az elektróda fogókat AC 1000V feszültséggel ellenőrizzük.
Hegesztő készülékeken az időszakos ellenőrzéseket a Hegesztési Biztonsági Szabályzat értelmében évente kell elvégezni.

- Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek felülvizsgálata
A helyszíni felülvizsgálat és műszeres mérések után a minősítő irat az MSZ HD 60364 számú szabványsorozat és korábban a MSZ 2040/1995 sz. szabvány előírásai szerint készül.

- Antisztatikus padlóburkolatok levezetési ellenállás mérése
A Padlóburkolatok levezetési ellenállásának vizsgálata az MSZ EN 61340 szabványsorozat előírásai szerint történik.

- Megvilágítás mérés
A megvilágítás mérést a 3/2002. (II. 8.) SZCSM - EüM együttes rendelet írja elő.  A mérés az MSZ EN 12464-1:2003 sz. szabványsorozat előírásai szerint történik és kerül dokumentálásra.

- Munka és Tűzvédelem
Tűz- és munkavédelmi szabályzatok készítése, kockázatértékelés

- Gyújtószikramentes áramkörök kábeleinek L-C-R mérései

- Villamos szerkezetek dielektromos próbái AC 5000V-ig

- Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések gyártásközi és végellenőrzése

- 0,4kV-os villamos hálózat analizálása

- Villamos kivitelezési és karbantartási munkák

- Villamos kiviteli tervek készítése

- Használt érintésvédelmi műszerek forgalmazása

- Érintésvédelmi és egyéb speciális műszerek kölcsönzése